Hoa rơi đáy nước chốn này
Đương thời chẳng thấy người hay bao giờ
Ta đây tiếc kẻ đợi chờ
Trong cơn mê lạc bất ngờ tỉnh say

Ai ơi đừng có quá đắm say
Duyên ấy không phải của một mình đâu
Dẫu rằng trong cuộc bể dâu
Biết bao nhiêu kiếp biết đâu là tình.

Ai đừng có quá đắm say. Duyên ấy không phải của một mình đâu. (Ảnh: Pinterest.com)

Đời này chỉ một bóng hình
Gắng tu kiên nhẫn tường minh trở về
Thoát qua bao kiếp ê chề
Chờ ngày viên mãn cố nhân đang chờ

Người ơi mau tỉnh đi thôi
Pháp này đã đến bao người đợi mong
Qua bao ngày tháng thong dong
Vạn năm chỉ có còn trong một đời…..

Qua bao ngày tháng thong dong. Vạn năm chỉ có còn trong một đời…..(Ảnh: Pinterest.com)

Thiên Ân