Lòng người ẩn tấu khúc âm riêng
Bụi cát hoài mong nét tịnh thiền
Chén rượu đời trao say vẫn tỉnh
Câu thơ phận kiếp nhớ rồi quên

Lòng người ẩn tấu khúc âm riêng, bụi cát hoài mong nét tịnh thiền (Ảnh: huaban.com)

Bấm tay tự biết thôi duyên số
Nhắm mắt đâu mong chuyện bạc tiền
Tựa vách rêu phong nhìn lá rụng
Mỉm cười thế thái để an nhiên.

Tựa vách rêu phong nhìn lá rụng, mỉm cười thế thái để an nhiên. (Ảnh: sohu.com)

Thái Sơn