10 câu tiếng Anh làm bạn ‘xoắn’ lưỡi

Học tiếng Anh 25/05/17, 16:15

1. The sixth sick sheik’s sixth sheep’s sick. Con cừu thứ sáu của vị tù trưởng thứ sáu bị bệnh. 2. Silly Sally swiftly shooed seven silly sheep, the seven silly sheep Silly Sally shooed shilly-shallied South. Sally ngốc nghếch nhanh chóng xua 7 con cừu ngố mà Sally ngốc nghếch đang lưỡng ...

End of content

No more pages to load