11 tháng, Việt Nam thu hút hơn 33 tỷ USD vốn FDI

Khác 27/11/17, 17:46

Kể từ đầu năm đến nay, bình quân mỗi tháng các nhà đầu tư nước ngoài đang rót khoảng 3 tỷ USD vốn FDI vào Việt Nam. Báo cáo mới của Cục Đầu tư Nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) cho thấy Việt Nam đã cấp Giấy chứng nhận ...

End of content

No more pages to load