Trong quý I/2018, mỗi ngày Việt Nam cấp phép cho gần 8 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với số vốn đăng ký gần 27 triệu USD. 

Theo báo cáo của Cục Đầu tư Nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), tính đến ngày 20/3, Việt Nam có 618 dự án FDI mới được cấp giấy chứng nhận đầu tư với tổng vốn đăng ký 2,12 tỷ USD, giảm 27,3% so với cùng kỳ năm 2017.

Như vậy, bình quân mỗi ngày Việt Nam cấp phép cho 7,8 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với số vốn đăng ký 26,8 triệu USD.

Báo cáo cho thấy tổng vốn đăng ký cấp mới, tăng thêm và góp vốn mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài là 5,8 tỷ USD, giảm 24,8% so với cùng kỳ năm trước.

Mặc dù vốn FDI đăng ký vào Việt Nam giảm trong quý I, nhưng vốn giải ngân lại tăng. Cục Đầu tư Nước ngoài cho biết, trong quý I/2018, ước tính các dự án FDI đã giải ngân được 3,88 tỷ USD, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2017.

Quý I, vốn FDI đăng ký vào Việt Nam giảm hơn 27%, vốn giải ngân tăng nhẹ
Lĩnh vực chế biến chế tạo thu hút nhiều vốn FDI nhất trong quý I. (Ảnh: Công thương)

Trong quý I, các nhà đầu tư nước ngoài đã đầu tư vào 17 ngành lĩnh vực, trong đó đầu tư nhiều nhất vào lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo với số vốn 3,44 tỷ USD, chiếm 59,4% tổng vốn đầu tư đăng ký.

Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ được quan tâm nhiều thứ hai với tổng vốn đầu tư 531 triệu USD, chiếm 9,2% tổng vốn đầu tư đăng ký. Đứng thứ 3 là lĩnh vực kinh doanh bất động sản với tổng vốn đầu tư đăng ký là 486 triệu USD, chiếm 8,4%.

Trong số 76 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư tại Việt Nam trong quý I, Hàn Quốc đứng đầu với tổng vốn đầu tư 1,84 tỷ USD, chiếm 31,6% tổng vốn đầu tư. Đứng vị trí tiếp theo là Hồng Kông với tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 689 triệu USD, và Singapore với 649 triệu USD.

Các nhà đầu tư rót vốn nhiều nhất vào Thành phố Hồ Chí Minh với tổng số vốn đăng ký trong quý I đạt 1,7 tỷ USD, tiếp đến là Hải Phòng với 925 triệu USD, và Bình Dương với 565 triệu USD.

Minh Tuệ