Thầy Đông y xem mạch xong nói “Thận bệnh rồi” còn bệnh nhân thì khăng khăng không phải. Vì sao vậy?

Chuyên đề sức khỏe 05/01/18, 09:01

Nghe vậy mà không chỉ là vậy, trong y học cổ truyền người ta thường gặp các danh từ như tạng Tâm, tạng Can, tạng Tỳ, tạng Phế, tạng Thận... khi dịch ra ngoại ngữ, thậm chí khi chuyển sang Tây y thì nội hàm đã thay đổi, dẫn đến cách khám và điều ...

End of content

No more pages to load