Tiêu dùng thực phẩm hữu cơ (Organic food) tại Việt Nam

Khác 14/06/15, 06:42

Thực phẩm hữu cơ là thực phẩm được sản xuất bằng phương thức canh tác hữu cơ, có yêu cầu nghiêm ngặt về việc không sử dụng phân bón hóa học, không sử dụng các hóa chất bảo vệ thực vật độc hại và không sử dụng các chất kích thích ...

End of content

No more pages to load