Triết lý kinh doanh của Chủ tịch tập đoàn ONG & ONG

Khác 11/10/15, 12:00

"Bạn có biết rằng công ty Nokia đã gần 150 tuổi? Vào thời gian đầu mới thành lập, Nokia hoạt động trong ngành gỗ, chuyên về chặt cây, vận chuyển những tấm gỗ bằng cách đẩy trên sông. Nokia là một con sông ở Phần Lan, đó là lý do ...

End of content

No more pages to load