Kỹ năng đắc nhân tâm trong ứng xử nơi công sở

Đời sống 17/07/16, 06:54

Trong công việc hàng ngày, những tình huống mà chúng ta thường gặp là: Cấp trên giao nhiệm vụ, đồng nghiệp hỏi tiến độ, khách hàng đưa ra yêu cầu. Vì thế việc học những kỹ năng đối thoại liên quan trong những tình huống trên là rất quan trọng, ...

Hành vi phản ánh nhân tâm: Tâm đẹp, hành vi cũng đẹp

Văn hóa 07/05/16, 06:53

Nhân tâm giống như một chiếc gương. Trong tâm một người suy nghĩ điều gì thì sẽ phản ánh ra ngoài thông qua lời nói, hành vi. Con đường của một người là thành công hay thất bại sẽ đúng như điều mà anh ta đăm chiêu suy nghĩ. Trong đầu ...

Mỗi ý nghĩ của con người, Thần linh đều biết rõ

Văn hóa 10/10/15, 15:00

Vào triều đại nhà Thanh có một vị tú tài họ Ngô sống tại khu Nghi Hưng, tư chất thông minh, học vấn xuất chúng, nhưng trải qua nhiều lần dự thi đều không đỗ. Làm việc ác khiến công danh tiêu tan Anh rể của Ngô tú tài là một người ...

End of content

No more pages to load