40 từ viết tắt dân mạng hay dùng

Học tiếng Anh 07/11/17, 17:23

Khi nói chuyện trên mạng, người dùng thường sử dụng một số từ viết tắt cho thuận tiện. Cùng điểm qua 40 từ dưới đây nhé! 2moro – tomorrow: ngày mai 2nte – tonight: tối nay AFAIK – ...

Từ vựng chủ đề: Ngôn ngữ viết tắt

Học tiếng Anh 10/11/15, 10:19

19 – one night /wʌn nait/ một đêm 29 – tonight /tə'nait/ tối nay 2day – today  /tə'dei/ hôm nay 2moro – tomorrow /tə'mɔrou/ ngày mai 5ting – fighting /'faitiɳ/ cố lên AD – admin (administrator) /ədmin/ /ədministreitə/ quản trị ...

End of content

No more pages to load