1. 19 – one night /wʌn nait/ một đêm
 2. 29 – tonight /tə’nait/ tối nay
 3. 2day – today  /tə’dei/ hôm nay
 4. 2moro – tomorrow /tə’mɔrou/ ngày mai
 5. 5ting – fighting /’faitiɳ/ cố lên
 6. AD – admin (administrator) /ədmin/ /ədministreitə/ quản trị viên
 7.  ASAP – as soon as possible /æz su:n æz ‘pɔsəbl/ càng sớm càng tốt
 8. B4 – before /bi’fɔ:/ trước, trước đây
 9. BF – boyfriend  /bɔi frend/ bạn trai
 10. BT – but /bʌt/ nhưng, nhưng mà
 11. C – see /si:/ gặp
 12. CFS – confession /kən’feʃn/ tự thổ lộ, tự thú
 13. CMT – comment /’kɔment/ bình luận
 14. CUL – see you later /si: ju: leitər/ gặp lại sau
 15. D8 – date  /deit/ hẹn hò, ngày tháng
 16. F8 – fate /feit/ định mệnh, số phận
 17. FA – forever alone /fə’revə ə’loun/ cô đơn mãi
 18. FC – fanclub /fæn klʌb/ câu lạc bộ người hâm mộ
 19. FD – free day /fri: dei/ ngày nghỉ
 20. GF – girlfriend  /gə:l frend/ bạn gái
 21. GR8 – great /greit/ tuyệt, to lớn, vĩ đại
 22. HAND – have a nice day /hæv ə nais dei/ chúc một ngày tốt lành!
 23. HRU – how are you? /hau ɑ: ju:/ bạn thế nào? có khỏe không?
 24. IB – inbox /in bɔks/ hộp thư đến, nhắn tin riêng
 25. IC – I see  /ai si:/ tôi biết rồi, hiểu rồi
 26. L8 – late /leit/ muộn
 27. L8r – later /leitər/ sau
 28. LOL – laugh out loud /lɑ:f aut laud/ cười thật lớn
 29. LTNS – long time no see /lɔɳ taim nou si:/ lâu rồi ko gặp
 30. M8 – mate /meit/ bạn
 31. MEM – member /’membə/ thành viên
 32. MU – miss you /mis ju:/ nhớ bạn
 33. NTY – no thank you /nou /θæɳk ju:/  không, cảm ơn!
 34. PLS – please /pli:z/ làm ơn, đi mà
 35. PR – pulic relations /’pʌblik ri’leiʃn/ quan hệ công chúng
 36. PS – postscript /’pousskript/ tái bút
 37. SIS – sister /’sistə/ chị gái, chị
 38. RELA – relationship /ri’leiʃnʃip/ mối quan hệ
 39. RUOK – are you ok? /a: ju: oukei/ bạn ổn chứ?
 40. STT – status /’steitəs/ trạng thái, tình trạng
 41. U4E – you forever /ju: fə’revə/ mãi là em
 42. X – kiss /kis/ hôn
 43. XOXO – hug and kiss /hʌg ænd kis/ ôm hôn
 44. Y – why /wai/ tại sao

Ví dụ

      I mu m8. Ltns. Hru?

I miss you mate. Long time no see. How are you?

Tôi nhớ bạn, cậu bạn của tôi. Lâu rồi không gặp. Dạo này thế nào?

Oh, I’m fine. I mu 2.

Oh, I’m fine. I miss you too.

Ô mình vẫn tốt cả, mình cũng nhớ bạn.

      I am on a d8 2day

Tớ có cuộc hẹn ngày hôm nay.

      Ok! HAND. CUL

Ok, chúc cậu một ngày tốt lành, gặp lại sau nhé!

      Call me ASAP?

Call me as soon as possible?

Gọi cho mình càng sớm càng tốt được không?

      Going to meet Dave at 10. cu there.

Sẽ tới gặp Dave vào lúc 10 giờ, hẹn gặp cậu ở đó.

Thu Hiền