Chương trình mới, cách làm cũ?

Khoa học - Công nghệ 03/10/19, 09:56

Chương trình giáo dục phổ thông mới môn toán chuẩn bị đi vào lộ trình thực hiện. Tuy nhiên, các nhà chuyên môn lo lắng về thực tiễn triển khai chương trình này, khi việc tập huấn giáo viên chưa hợp lý và kỳ thi không tương thích với các ...

End of content

No more pages to load