Phương thức sáng tạo để giảm thiểu xả rác tại Anh

Khác 26/11/15, 16:00

Để giúp giảm thiểu tối đa việc vứt thuốc lá và kẹo cao su bừa bãi trên phố, một tổ chức của Anh đã nghĩ ra một phương pháp hết sức hiệu quả và độc đáo. Họ đã đặt điểm bỏ phiếu như thế này ngay tại đầu các con phố, khuyến ...

End of content

No more pages to load