Thảm cảnh trí thức bị đàn áp tại Trung Quốc

Khác 22/04/16, 05:55

Vì kiên trì theo tín ngưỡng Chân – Thiện – Nhẫn, các học viên Pháp Luân Công bị chính quyền Trung Quốc đàn áp thô bạo. Hiện nay vẫn còn hàng ngàn người phải sống trong lao tù, trong đó có nhiều nhân tài ưu tú. Chính quyền bức hại nhân ...

End of content

No more pages to load