Tám khu kinh tế ven biển được đầu tư từ nguồn NSNN

Khác 10/11/15, 07:52

Để tạo cơ sở thu hút chuyển dịch chế biến, chế tạo quốc tế, Chính phủ đã đồng ý lựa chọn 8 nhóm khu kinh tế (KKT) ven biển trọng điểm để tập trung đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2016 - 2020. Tám nhóm ...

End of content

No more pages to load