Các cụm từ về chủ đề Sách

Học tiếng Anh 07/10/15, 15:15

Collocation là gì? Tại sao lại quan trọng? Collocation là cách thức các từ kết hợp với nhau trong một ngôn ngữ nhằm tạo ra lời nói và câu viết tự nhiên. Chẳng hạn make/ repeat/ ...

End of content

No more pages to load