Cổ nhân dạy: Đời người có số, phú quý do Trời

Văn hóa 20/03/18, 11:22

Tục ngữ nói: "Nhân sinh có mệnh, phú quý do Trời". Vận mệnh của một người bình thường là không thể cải biến được. Có một số người cũng lờ mờ cảm nhận thấy rằng cả đời của một người là đã được Thần an bài, vì vậy họ liền cầu ...

End of content

No more pages to load