Huyền thoại Hồ Tây – cái nôi tâm linh Việt

Nhân sinh cảm ngộ 18/03/16, 08:42

Gió đưa cành trúc la đà Tiếng chuông Trấn Vũ canh gà Thọ Xương Mịt mù khói tỏa ngàn sương Nhịp chày Yên Thái mặt gương Tây Hồ. Có người Việt Nam nào lại chẳng nằm lòng câu ca dao ấy. Người Hà Nội hôm nay, bao lần đến Hồ Tây, về với Hồ ...

End of content

No more pages to load