10+ gia vị chữa bệnh ngay trong gian bếp

Sức khoẻ 04/05/18, 09:03

Những gia vị quen thuộc phải kể đến như gừng, tỏi, nghệ, bơ, hạt điều... được các bác sĩ khuyên dùng trong thực đơn hằng ngày để tăng cường năng lượng và chống lại bệnh tật.

Từ vựng chủ đề: Công việc hằng ngày

Học tiếng Anh 28/12/15, 09:40

Wake up /weik Λp/ tỉnh giấc Press snooze button /pres snu:z 'bʌtn/ nút báo thức Turn off /tə:n ɔ:f/ tắt Get up /get Λp/ thức dậy To drink /tə driɳk/uống Make breakfast /meik 'brekfəst/ làm bữa sáng Read newspaper /ri:d'nju:z,peipə/  đọc báo Brush teeth /brʌʃ/ /ti:θ/ đánh răng Wash face /wɔʃ feis/ rửa mặt Have shower /hæv 'ʃouə/: tắm vòi ...

End of content

No more pages to load