Việt Nam thu hút hơn 200 dự án FDI mỗi tháng

Khác 27/07/16, 18:05

Trong 7 tháng đầu năm 2016, trung bình mỗi tháng Việt Nam có thêm hơn 200 dự án FDI được đăng ký mới và gần 100 dự án khác đăng ký tăng vốn. Con số trên được tính ra khi số liệu thống kê cho thấy Việt Nam đã cấp phép ...

End of content

No more pages to load