Cách gọi tên động vật nhỏ trong tiếng Anh

Học tiếng Anh 05/10/16, 13:59

Trong tiếng Việt, con bò con được gọi là bê, trâu con được gọi là nghé. Vậy trong tiếng Anh, các con vật nhỏ được gọi là gì? Bunny - /ˈbʌn.i/: thỏ con Calf - /kæf/: chỉ các con vật như voi, bò, trâu, nai con… Chick - /tʃɪk/: gà con, chim ...

End of content

No more pages to load