Các cách khác nhau để hỏi “Do you understand?”

Học tiếng Anh 19/10/15, 13:24

Khi giao tiếp tiếng Anh, sẽ có nhiều lần chúng ta cần dừng lại và hỏi “Do you understand?” (Bạn có hiểu không?) để chắc chắn đối phương hiểu ý mình. Ngoài cách nói đó ra, có rất nhiều cách nói khác tự nhiên hơn rất nhiều, chúng ta cùng xem ...

End of content

No more pages to load