Cách viết địa chỉ trong tiếng Anh

Học tiếng Anh 06/06/17, 17:49

Trong bài này, chúng ta cùng học các từ vựng liên quan tới địa chỉ và cách viết, nói địa chỉ trong tiếng Anh nhé! Từ vựng liên quan tới địa chỉ Address - /ˈæd.res/: địa chỉ Addressee - /ˌæd.resˈiː/: người nhận Alley - /ˈæl.i.weɪ/: ngách Apartment - /əˈpɑːrt.mənt/: phòng, buồng Block – /blɑːk/: phường, khu Building ...

End of content

No more pages to load