Câu đảo ngữ

Học tiếng Anh 08/07/16, 17:57

Đảo ngữ là kiến thức hay gặp trong các đề thi học sinh giỏi, thi đại học và cũng phổ biến trong giao tiếp khi ta muốn nhấn mạnh điều gì đó. Tuy nhiên, những cấu trúc của đảo ngữ khá dài và khó nhớ hết. Chuyên mục Học tiếng ...

End of content

No more pages to load