Đặng Tiểu Bình tiết lộ bộ mặt thật của Chu Ân Lai

Khác 12/02/16, 06:30

Một chuyên gia nghiên cứu về thời Cách mạng Văn hóa đã tiết lộ, ông Đặng Tiểu Bình cũng từng nói về bộ mặt thật ma quỷ của ông Chu Ân Lai trong một buổi nói chuyện kín, cho rằng ông Chu Ân Lai đã ủng hộ tích cực nhất ...

Thần tượng của ông Mao Trạch Đông là ai?

Khác 08/01/16, 05:58

Vào những năm tháng cuối đời, ông Mao Trạch Đông dường như không còn ai làm bạn. Lưu Thiếu Kỳ và Lâm Bưu thì phản bội, Chu Ân Lai và Đặng Tiểu Bình thì bằng mặt không bằng lòng, Chu Đức thì lạnh nhạt thờ ơ, cộng thêm “sự kiện ...

Người dân Trung Quốc thực sự khổ như thế nào?

Khác 01/11/15, 11:58

Đảng Cộng sản Trung Quốc – nguồn cơn gây ra nỗi thống khổ của nhân dân Trung Quốc Trong lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc (Đảng CSTQ) đã dùng nhân dân để thực hiện bạo lực cách mạng giành chính quyền. Nhưng sau khi nắm quyền lực, Đảng CSTQ lại ...

End of content

No more pages to load