Phong vân mạn đàm (Kỳ 71): Nghe khuyên bảo Phạm Thư ‘công thành thân thoái’; nhờ thông minh Cam La đạt chức Thượng khanh

Câu chuyện lịch sử 28/04/21, 12:30

Trong "Sử ký", Tư Mã Thiên làm một liệt truyện chung cho cả Phạm Thư và Thái Trạch. Thái Trạch là người nước Yên, khi ông đến nước Nguỵ hỏi thầy tướng số Đường Cử về vận mệnh, Đường Cử cười lớn nói, tuy Thái Trạch có dung mạo xấu ...

End of content

No more pages to load