Bát Nhã: 8 thú vui tao nhã của người xưa là gồm những gì?

Văn hóa 03/03/18, 08:30

Xưa nay, “cầm, kỳ, thư, hoạ, thi, tửu, hoa, trà” luôn được coi là tám thú vui thanh nhã của các bậc tao nhân mặc khách. Có bài thơ rằng: Kẻ giỏi đàn thông đạt thong dong, Kẻ giỏi cờ cơ mưu trí tuệ. Giỏi đọc sách dưỡng tính chí tình, Giỏi hội họa ...

End of content

No more pages to load