Từ ngày 1/7, công an xã được trang bị thêm nhiều loại vũ khí quân dụng và bảo vệ tổ dân phố cũng có thể được cấp phát dùi cui điện, áo giáp, găng tay bắt dao.

Thông tư quy định về trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến việc trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ của Bộ Công an sẽ có hiệu lực từ 1/7 sắp tới đang thu hút nhiều sự quan tâm.

Hai nội dung đáng chú ý trong dự thảo này là việc trang bị vũ khí quân dụng cho công an xã và nhiều công cụ hỗ trợ cho bảo vệ tổ dân phố.

Theo Tuổi Trẻ, thông tư này có nêu, lực lượng công an xã, phường, thị trấn cũng là các đối tượng được trang bị vũ khí quân dụng, vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ.

Cụ thể, điểm e, khoản 1 Điều 3 và Điều 4, công an xã, phường, thị trấn được trang bị vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ thuộc các loại sau: súng ngắn, súng trường, súng tiểu liên, súng bắn đạn cao su.

Công an xã, phường, thị trấn còn được trang bị hơi cay, dùi cui điện, bình xịt hơi cay, găng tay bắt dao, áo giáp, dùi cui điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại, khóa số tám, các loại vũ khí thô sơ.

Ngoài ra, công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh ngoài được trang bị súng, cũng được xem xét trang bị tên lửa chống tăng cá nhân, trực thăng vũ trang, bom, mìn, lựu đạn, các loại vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, đạn sử dụng cho các loại súng được trang bị.

Theo Dân Việt, khoản 3, Điều 10, mục 2 dự thảo quy định trang bị vũ khí, công cụ hỗ trợ cho đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Công an, các lực lượng như Ban bảo vệ dân phố được trang bị nhiều loại công cụ hỗ trợ. Các trang bị này bao gồm dùi cui điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại, áo giáp, găng tay bắt dao.

Như Quỳnh