Việc sử dụng kiến thức, tư duy, sự tập trung để tìm điểm bất hợp lý trong những bức hình dưới đây là bài tập thể dục thú vị giúp não bộ minh mẫn, nhạy bén và có trí nhớ tốt hơn.

Câu 1:

>> Đáp án

Câu 2:

>> Đáp án

Câu 3: 

>> Đáp án

Câu 4:

>> Đáp án

Câu 5:

>> Đáp án

(Ảnh chụp màn hình video “Can you spot the mistakes ? 99% fail !” và “Can you find what’s wrong with these 10 pictures)

Video xem thêm: Những cuộc đàn áp đức tin tàn khốc nhất trong lịch sử

videoinfo__video3.dkn.tv||a0d3ef59e__

Ad will display in 09 seconds