Sống ảo đã trở thành một hiện tượng ngày càng phổ biến với giới trẻ trong xã hội hiện nay. Do đó, đề tài này luôn nhận được sự quan tâm và được đặt ra trong các bài thi viết. Cùng tham khảo bài luận mẫu chủ đề Sống ảo dưới đây của chuyên mục Học tiếng Anh nhé!

Our life does not stop being innovated and we are living in complicated environment. We gradually form the habit of living. Among young people today, virtual life style habits are becoming popular. This is a sensitive issue that everyone, particularly the young, needs to ponder.

Nowadays, virtual life habits seem to be serious. These are virtual love affair, virtual relationship in romantic style, virtual values about themselves. To attract people, many young people were engulfed  in virtual life by showing off money, high – fashioned items and hot pictures on social networking sites.

There are so many questions to be posed on this problem. What are reasons that virtual life affect us? In my opinion, the young often have impulsive thinking. They don’t think twice when making any decision. Only a reprimand from parents or teachers can make their whole world seem to collapse. The virtual world is the place for the soul which is easily vulnerable. Moreover, the explosion of information technology with the development of facebook, instagram, youtube,… is also an important reason. Youth feel curious and unconsciously race to spiritual values without rational control. Instead of communicating with other people or taking part in activities in real life, they share their mind and photos on facebook and measure their reputation by a number of likes and shares. Lack of care, management and education from family and school is also a factor. Parents and teachers should spend more time talking to their sons or daughters.

Virtual life leads to serious consequences. Not only does it affect the health but also academic results. Other people also give the young having virtual life unfriendly look. Moreover, the virtual lifestyle habits if not controlled will impact on psychology and personality such as psychological disorder, paranoia, negativity, anxiety and depression.

Youth is the beautiful time for us to dream, learn, and experience. Turn off the smart phone, laptop and open your heart and you will see how interesting the real life is! Let’s remember: More time online, less time on life.

Bài dịch

Cuộc sống của chúng ta ngày càng đi lên và chúng ta đang sống trong một môi trường đầy phức tạp. Chúng ta đang hình thành thói quen sống của mình. Giữa những bạn trẻ ngày nay, thói quen sống ảo trở nên phổ biến. Đây là một vấn đề nhạy cảm mà mỗi người chúng ta, đặc biệt là giới trẻ cần suy ngẫm.

Trong giới trẻ hiện nay, thói quen sống ảo dường như rất nghiêm trọng. Đó là những mối tình ảo, các mối quan hệ ảo theo kiểu ngôn tình hay ảo tưởng về sức mạnh bản thân. Để gây sự chú ý cho nhiều người, các bạn trẻ đã chìm đắm trong cuộc sống ảo với những trò lố khoe tiền, đồ hiệu, các bức ảnh nóng lên các trang mạng xã hội.

Có rất nhiều câu hỏi được đặt ra xoay quanh vấn đề này. Đâu là lý do mà thói quen sống ảo trói buộc chúng ta đến vậy? Theo quan điểm của tôi, giới trẻ thường có những suy nghĩ bốc đồng. Họ không chịu suy nghĩ cẩn thận trước khi đưa ra quyết định. Chỉ một lời chỉ trích từ bố mẹ, thầy cô cũng có thể khiến thế giới của bản thân họ sụp đổ. Và thế giới ảo là sẽ là nơi cho những tâm hồn yếu đuối tìm đến. Hơn nữa, sự bùng nổ của công nghệ thông tin cùng các trang mạng xã hội như facebook, instagram, youtube,… là nguyên nhân rất quan trọng. Thay vì giao tiếp với những người khác, tham gia các hoạt động thực tế ngoài cuộc sống, họ chia sẻ những suy nghĩ, bức ảnh lên facebook và đo lường sự nổi tiếng bằng số lượng thích và chia sẻ. Thiếu sự quan tâm, quản lý và giáo dục từ gia đình, nhà trường cũng là một nhân tố. Bố mẹ và thầy cô giáo nên dành nhiều thời gian để nói chuyện với con mình hơn.

Cuộc sống ảo dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng. Nó không chỉ ảnh hưởng tới sức khỏe mà còn ảnh hưởng tới kết quả học tập. Mọi người cũng không mấy thiện cảm với những bạn trẻ sống ảo. Hơn thế nữa, thói quen sống ảo nếu không được kiểm soát sẽ tác động tới tâm lý và nhân cách như chứng rối loại tâm lý, sống hoang tưởng, lo âu hay trầm cảm.

Tuổi trẻ là quãng thời gian tuyệt đẹp cho chúng ta mơ ước, học hỏi và trải nghiệm. Hãy tắt điện thoại, máy tính và mở lòng mình ra, bạn sẽ thấy cuộc sống ngoài kia thú vị đến nhường nào. Hãy nhớ: Càng dành nhiều để lên mạng, thời gian cho cuộc sống thật sự càng ít.

New words:

Virtual life (n): cuộc sống ảo

Lifestyle (n): phong cách sống

Habit (n): thói quen

Engulf (v): chìm đắm

Psychology (n): tâm lý học

Explosion (n): sự bùng nổ

Rational (adj): lý trí

Depression (n): trầm cảm

Mai Hoa

Xem thêm