Thơ: Kính Thần – bảo bình an!

Nghệ thuật 02/07/23, 09:23

Từ vạn thuở chúng sinh có cội; Cũng tựa như đêm tối có đèn; Thiên tai dịch bệnh vài phen; Cũng là thức tỉnh người nên Thiện lành… ‘Thần ôn dịch tránh người có đứcAi kính Thần người ấy bình an!’Đang trong dịch bệnh nguy nanThiện lương mới thực ngàn vàng ...

‘Xuân Nhật Hữu Cảm’, tiếng lòng của lão tướng Đại Việt

Nghệ thuật 02/07/23, 09:01

Ông được Trần Thánh Tông khen là bề tôi trung hiếu hiếm có, đề tặng bài thơ “Nhất đại công danh thiên hạ hữu, Lưỡng triều trung hiếu thế gian vô.” Sách “Lịch triều hiến chương loại chí” của Phan Huy Chú ghi nhận: “Công lao thu phục đất nước, ông đứng thứ nhất”. Ông ...

Hòa thượng Tế Công đại hiển thần thông thế nào?

Nghệ thuật 12/04/23, 11:45

Hòa thượng Tế Công đại danh đình đám thời Nam Tống, có nhiều giai thoại về sự hành hiệp trượng nghĩa, tế thế cứu người của ông được lưu truyền rộng rãi, hình tượng ông mặc rách rưới, không kiêng rượu thịt, hài hước và điên điên đã thâm nhập ...