Hộp cơm cuối cùng của mẹ…

Hộp cơm cuối cùng của mẹ…

"Chị lại đến đây rồi!” - Giọng tôi quát lên khi nhìn thấy mẹ Tân Dũng tay xách hộp cơm đến cho cậu bé, bởi trường chúng tôi có quy định không cho phụ huynh ...