Tag Archives: mượn tiền

Khi 5 người này hỏi mượn tiền, bạn sẽ trả lời ra sao?

Chẳng ít thì nhiều, trong đời nhất định có lúc người khác đến vay mượn, nhờ vả tiền nong bạn. Đôi lúc đó là những trường hợp rất khó chối từ. Nhưng không phải ai cũng đáng để bạn “chọn mặt gửi vàng”, đáng để ...