Tag Archives: Lao động Nhật Bản

Lao động Nhật Bản

Nhật Bản muốn nhân viên được nghỉ cuối tuần sớm

Từ “Karoshi” trong tiếng Nhật Bản có nghĩa là tử vong do làm việc quá sức. Để giải quyết vấn nạn này, Nhật Bản muốn các công ty cho phép người lao động kết thúc giờ làm việc sớm hơn vào mỗi ngày thứ sáu cuối cùng của tháng ...