Tag Archives: âm “R”

Âm ‘R’ ư? Đã có cách!

Một đặc trưng của tiếng Anh là âm /r/. Các bạn muốn nói tiếng Anh hay ư? Qua ‘cửa ải’ này nhé! Chúng ta cùng xem cách phát âm âm /r/. Để phát âm âm /r/ đầu tiên các bạn chu miệng ra giống như ...