Từ chuyện vay ngân hàng 1 đô la đến lối tư duy ngược mà ai cũng nên học hỏi của người Do Thái