Cuộc bỏ phiếu tổng thống được tổ chức tại Hạ viện dựa trên các phái đoàn tiểu bang, không phải các thành viên cá nhân. Đảng Cộng hòa có khả năng sẽ kiểm soát phần lớn các phái đoàn tiểu bang trong Hạ viện, mặc dù có ít ghế hơn về tổng thể – cũng như Thượng viện. Trong trường hợp như vậy, TT Trump có thể giành chiến thắng.