Chừng nào người dân Mỹ còn giữ trong lòng mình tình yêu đất nước sâu sắc và tận tụy thì không có gì mà dân tộc này không đạt được. Cộng đồng của chúng tôi sẽ phát triển. Dân ta sẽ thịnh vượng. Truyền thống của chúng ta sẽ được trân trọng. Niềm tin của chúng tôi sẽ mạnh mẽ. Và tương lai của chúng ta sẽ tươi sáng hơn bao giờ hết.

Tôi đi từ nơi hùng vĩ này với một trái tim trung thành và vui tươi, một tinh thần lạc quan và một niềm tin tuyệt đối rằng đối với đất nước chúng ta và cho trẻ em của chúng ta, điều tốt đẹp nhất vẫn chưa đến.