Pháp Luân Công: 1 số Giáo sư, tiến sĩ, nhà khoa học nói gì về Pháp Luân Đại Pháp