Tội ác mà ĐCSTQ phạm phải thật khó mà kể ra cho hết, tiếp theo phần 1 và phần 2, phần này xin được liệt kê tiếp các mục sau:

5. Chế tạo hoang ngôn, cải biên lịch sử, xách động thù hận

6. Trị quốc hủ bại, cướp sạch quốc khố

7. Phá hoại môi trường sinh thái và tài nguyên tự nhiên