Từ vài thế kỷ trước, nhà tiên tri đại tài người Pháp Nostradamus đã dự ngôn rằng: Tổng thống Trump tạm thua là để thắng; trong tận cùng của bế tắc, ông sẽ được Chúa Cứu Thế chỉ cho chiếc thang của Thiên đường.