Lời tiên tri chấn động của Tổng thống Washington về nước Mỹ sau cuộc giao chiến chính – tà

Tình hình hiện nay của nước Mỹ giống hệt tình cảnh nguy hiểm nhất mà Tổng thống Washington đã nhìn thấy năm xưa…

Trong cuộc tiến hành bầu cử Mỹ lần này được sự theo dõi của cả thế giới, cùng với hàng loạt những sự kiện xảy ra sau đó, thật sự khiến cho những người lương thiện trên thế giới phải bàng hoàng kinh ngạc, không ai ngờ rằng ngọn hải đăng tự do trong lòng người dân trên toàn thế giới dường như đã hoàn toàn sụp đổ.