Học sinh D đang phải chịu đựng áp lực rất lớn này chỉ là một hình ảnh thu nhỏ của vô số sinh viên ở Hồng Kông trong hơn nửa năm nay.