Những gì chúng ta đạt được cũng giống như lâu đài cát, luôn phải đối mặt với nguy cơ bị sụp đổ bất cứ lúc nào. Khi ấy, nếu tiếc nuối thì hãy cứ bình tĩnh, nếu thất bại thì hãy cứ lạc quan làm lại từ đầu…