ĐCS Trung Quốc đã thao túng nền dân chủ Mỹ như thế nào?

“Bắc Kinh đang tìm cách thiết lập quan hệ lâu dài với các chính trị gia ở Mỹ, những người sẽ trở thành tiếng nói đại diện cho lợi ích cộng sản. Họ muốn các luật và chính sách bên ngoài Hoa Kỳ có lợi cho Trung Quốc và những gì họ đang cố gắng làm là thông qua các hoạt động tống tiền, hối lộ công khai hoặc bí mật, cố gắng đảm bảo rằng chỉ những luật có lợi cho Trung Quốc mới được thông qua…”