Với tôi gia đình - 2 tiếng thiêng liêng mà dịu ngọt, nơi ta sinh ra, lớn khôn và trưởng thành trong tình yêu thương của cha mẹ. Đó là nơi luôn có người đợi ta về với bữa cơm đầm ấm, là nơi ta được sống thật với chính mình và ngủ những giấc bình yên...