- BV Tây Ninh ngừng tiếp nhận bệnh nhân, Ninh Thuận lập BV dã chiến
- Dựng rào phong tỏa, xét nghiệm hàng chục người ở phố Hàm Tử Quan
- Đi xe bán tải từ Bình Dương về Nghệ An có kết quả dương tính SARS-CoV-2