Bí ẩn về trực giác: Năng lực siêu thường dự báo thảm họa

Làm cách nào mà trong trận sóng thần huỷ diệt năm 2004, các loài vật như thỏ, mèo và voi lại hành xử kịp thời và chính xác hơn cả những thiết bị tối tân nhất của khoa học hiện đại..?

Albert Einstein nói rằng “Thứ duy nhất thực sự có giá trị là trực giác”. Ông tin vào trực giác và cảm hứng. “Những lúc đó tôi cảm thấy chắc chắn tôi đúng mặc dù không hiểu tại sao”. Ông còn mô tả tư duy trực giác là một quà tặng thiêng liêng.