Những vụ bê bối liên quan đến tình dục chốn quan trường của chính phủ Trung Quốc khiến nhiều người kinh ngạc. Trong đó, vụ bê bối tình dục của vợ chồng ông Lệnh Kế Hoạch cho mọi người thấy rõ được sự hủ bại và mục nát của chính quyền Trung Quốc trong gần 30 năm qua. Thêm nữa, các bệnh lây qua đường tình dục lan tràn chốn quan trường đã khiến các quan chức cấp cao của Trung Quốc phải ngậm trái đắng.