Phim do Kay Nguyễn và Trần Bửu Lộc đạo diễn, Ngô Thanh Vân sản xuất